گالری عکس

دانش آموزان می توانند عکس رباتها و سازه های خود را از طریق تلگرام به کارشناس فروش ارسال کنند تا در سایت به نام خودشان به نمایش گذاشته شود.