انتقاد و پیشنهاد

در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد در خصوص کیفیت محصولات تولیدی و کلاسهای آموزشی، نظرات خود را از طریق شماره زیر به مسئول مربوطه انتقال دهید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

کارشناس فروش ارومکا 09104416851 ایتا-تلگرام