تصاویر کلاسهای آموزشی

دانش آموزان می توانند عکس رباتها و سازه های خود را به شماره زیر ارسال کنند تا در سایت به نام خودشان به نمایش گذاشته شود.

کارشناس فروش ارومکا 09104416851 ایتا-تلگرام